Answergarden

Brainstormen en meningspeiling met Answergarden. (Bron: http://ict-idee.blogspot.nl/)

Ga naar Answergarden

Answergarden is een tool die kan worden ingezet bij het brainstormen (zowel individueel als in groeps-verband) en het peilen van meningen.
Het gebruik van Answergarden is gratis en er hoeft geen account te worden aangevraagd. De werking van de tool is eenvoudig en uiterst efficiënt.

01. De eerste handeling bestaat uit het invoeren van een vraag, een stelling, een mening of een themawoord van maximaal 75 tekens.
02. Na het invoeren van een wachtwoord en een klik op de knop “Create” wordt die online gezet.
03. Wie surft naar het gegenereerde internetadres krijgt de vraag, de stelling, de mening of het themawoord te zien en kan daar in maximaal 20 tekens op reageren.
04. Na verversing van het beeld verschijnen de reacties van alle deelnemers en is in één oogopslag te zien hoe zij hebben geantwoord. Is een antwoord meerdere malen gegeven dan komt dat groter in beeld.
Ga je met de muiswijzer naar dat woord dan verschijnt een getal dat aangeeft hoe vaak dat antwoord is gegeven. Ongewenste reacties kunnen door de beheerder worden verwijderd.

Answergardens kunnen met anderen worden gedeeld via een groot aantal Social Media.
Ook is het mogelijk een Answergarden te embedden op eigen website of weblog (zie voorbeeld hieronder) of beschikbaar te stellen in de vorm van een QR-code (zie hieronder).
Tevens zijn de reacties van de deelnemers met één druk op de knop om te zetten naar een Wordcloud (Wordle of Tagxedo).
De werking van Answergarden staat hieronder beschreven. Tevens is een demofilmpje opgenomen en een voorbeeld van een Answergarden met bijbehorende QR-code en mogelijkheid om te reageren.

Zo zet je een vraag, stelling, mening of themawoord online.
– Surf naar http://answergarden.ch/
– Klik rechts bovenin op “Create an Anwergarden”.
– Voer op de invoerregel met daarin de tekst  “Topic or question” een vraag, stelling, mening of themawoord in.
– Scroll naar beneden en selecteer bij “Unlimited Answerd” de optie “Off” als je wilt dat er per pc maar één reactie mag worden gegeven.
Selecteer “On” als er ongelimiteerd gereageerd mag worden.
– Voer bij “Admin Password” een wachtwoord in. (Je kunt de Answergarden dan later nog wijzigen).
– Voer bij “Send Reminder Email” je emailadres in. (Je ontvangt dan per mail de link naar de Answergarden).
– Klik op de knop “Create” en je wordt automatisch doorgelinkt naar de pagina die de deelnemers later te zien krijgen.

Zo kun je jouw Answergarden bekend maken bij anderen.
– Klik rechtsonder op de deelnemerspagina op de knop “Share”.
– Scroll je naar beneden dan zie je onder “URL” een internetadres.
Kopieer dit adres en verstrek dat aan anderen.
Wie naar dit adres surft kan reageren op jouw vraag, stelling, mening of themawoord.

NB. Je kunt het internetadres bij Answwergarden ook bekend maken via Social Media. Wil je dat, maak dan gebruik van de blauwe icoontjes enkele regels boven het internetadres.

– Wil je de Answergarden die je hebt gemaakt opnemen (embedden) op je eigen website of weblog,
kopieer dan de html-code die je aantreft onder “Embed Normal Size” en plak die code in het
beheergedeelte van je site of blog op de plaats waar je html-code kunt invoeren.
Sla de wijzigingen op en de Answergarden staat op je site of blog.

Zo kun je reageren op een Answergarden.
– Surf naar het internetadres dat je hebt gekregen.
– Voer op de invoerregel bij “Type your answer here” jouw reactie in, klik daarna op “Submit” en jouw reactie komt in beeld.
– Wil je de reacties van anderen zien, druk dan op de F5 toets in om de pagina te verversen. Je kunt de pagina ook verversen met een klik op het gebogen pijltje bovenaan in de adresregel.

Zo kan de beheerder een reactie van een deelnemer verwijderen.
– Klik rechtsonder op de deelnemerspagina op de knop “Admin”.
– Klik achter “Hide Answer” op het naar beneden gerichte driehoekje, selecteer de reactie die je wilt verwijderen, voer achter “Confirm Password” je wachtwoord in en klik op “Save” om de
  wijzigingen op te slaan.

NB. Op het tabblad “Admin” kun je achter “Edit Topic” desgewenst wijzigingen aanbrengen in de vraag of de stelling van je Answergarden.  Wil je wijzigingen aanbrengen in het aantal reacties dat er per pc gegeven kan worden dan kan dat achter “Unlimited Answer”.

Zo genereer je een QR-code.
– Klik rechtsonder op de deelnemerspagina op het tabblad “QR” en er verschijnt een QR-code met daaronder het internetadres van de deelnemerspagina.
– Als deze code op het digibord wordt vertoond kunnen leerlingen die beschikken over een device met een QR-code-scanner die code scannen. Zij belanden dan automatisch op de deelnemerspagina.
Wie niet beschikt over een QR-code-scanner kan de pagina oproepen door naar het internetadres te surfen dat onder de QR-code staat vermeld.

Zo maak je een wordcloud met daarin alle gegeven reacties.
– Klik rechtsonder op de deelnemerspagina op het tabblad “Export”.
– Klik onder “Options” op “Export answers to Wordle” als je een wordcloud wilt maken met Wordle en op “Export answers to Tagxedo” als Tagxedo de wordcloud moet genereren.

DEMO-filmpje waarin de werking van Answergarden wordt toegelicht.

 Met dank aan:
Deze uitleg is opgenomen tijdens een bijeenkomst over het vormgeven van Blended Learning. De video is gefilmd door Jo Ruijs van ROC de Leijgraaf en ingesproken door Marieke Simonis.